Reklamace a výměna zboží

Reklamační formulář pro vrácení zboží:

Výměna:

Nevyhovuje vám dodané zboží? Nezoufejte! Ze zákona máte právo vrátit nebo vyměnit zboží do 14 dnů (u nás 30) od jeho obdržení. Poskytneme vám možnost vyměnit zboží za správnou velikost nebo jakýkoli jiný produkt po dobu 15 dnů, zcela zdarma a bezplatně. Je to na základě vzájemné dohody, proto nás neváhejte kontaktovat! Přejděte dolů a najdete podmínky výměny!

Vrácení zboží (odstoupení od smlouvy):

Pokud nejste se zbožím spokojeni, máte právo vrátit zboží níže popsaným způsobem do 14 (30dnů u nás) od obdržení balíčku. Vrácení zboží představuje jednostranné odstoupení od kupní smlouvy podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vrácení peněz je občanský zákoník. Podle § 53 odst. 7, 30dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

Stížnost kurýrní službě

Naše výrobky jsou pečlivě zabaleny zkušenými pracovníky a jsme si jisti, že se k vám dostanou co nejrychleji a hlavně nepoškozeně. Doručení z našeho skladu na vámi uvedenou adresu řeší smluvní kurýrní služba GLS.

Při přijímání balíčku byste měli věnovat zvláštní pozornost následujícím faktorům:

 • Viditelně poškozený balíček

 • Mokrý balíček

 • Otevřený nebo přelepený balíček

Balíček pečlivě zkontrolujte a pokud zjistíte některou z výše uvedených závad, neprodleně jej nahláste dodavateli. Napište zprávu o povaze zranění nebo zprávu o stížnosti. Dejte nám vědět a společně se pokusíme problém vyřešit.

Reklamace zboží:

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží a vztahuje se na vady, které se v záruční době vyskytnou. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Pokud jste výrobek použili k jiným účelům, než ke kterým byl původně určen (například jste nosili pouze sálovou obuv, hráli fotbal v běžeckých botách atd.)

 • Úprava struktury výrobku

 • Přirozené opotřebení

 • Péče není v souladu s pokyny v této příručce

 • Zanedbání péče o výrobek

 • Mechanické poškození v důsledku neopatrného přístupu

Naše výrobky jsou vysoce kvalitní a doufáme, že budete naprosto spokojeni! V případě výrobních nebo jiných závad nám to bez váhání dejte vědět. Rádi se s vámi dohodneme na způsobu řešení vaší stížnosti.

Podmínky pro výměnu a vrácení zboží

Při výměně nebo vracení nepoužitého zboží je třeba dodržovat následující podmínky:

 • Zboží musí být neporušené

 • Zboží musí být nepoužité

 • Zboží musí být kompletní

 • Štítek nesmí být ze zboží odstraněn

 • Vyplněný reklamační formulář odešlete spolu se zbožím. (Formulář pro stížnost ve formátu PDF)

 • Na vrácené zboží nelze vystavit dobírku!

Při reklamaci věnujte pozornost následujícím skutečnostem:

 • Vadný výrobek musí být prodávajícímu neprodleně reklamován společností T.t. § 599 zákona č. 40/1964 Sb. 285/2009 podle jeho novelizovaného předpisu.

 • Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobků v T.t. Zákon č. 40/1964 § 619, T.t. 285/2009 v platném znění.

 • Podle zákona č. 258/2000 Sb. Takové zboží nebude předmětem reklamačního řízení.

 • Mechanické zásahy nejsou předmětem reklamace zboží.

 • Péče o zboží musí být prováděna na základě etikety výrobku (čištění, žehlení, sušení nebo zákaz).

Zboží musí být používáno v souladu s jeho zamýšleným použitím:

 • Boty z kolekce Adidas Originals nelze použít pro aktivity na místě.

 • Běžecké boty by neměly být používány pro fotbal, halové sporty, tenis a vysokohorskou turistiku

 • Tenisky pro halové sporty nesmí být používány mimo tělocvičny a nesmějí být používány pro sálový fotbal (k tomuto účelu se používá speciální sálová kopačka)

 • Venkovní obuv by se neměla používat ke sportu - fotbal, tenis, halové sporty

 • Fotbalové boty je nutné používat k určenému účelu (AG - syntetický trávník, FG - travnatý povrch, HG - tvrdý povrch („škvára“, suchý trávník); IN - sálovky)

 • O kopačky je třeba pečovat - po použití je vysušit, mimo dosah přímých zdrojů tepla (např. Zmačkaný novinový papír) a ošetřit krémem (kromě plastových kopaček řady F10 - F50)

 • Boty by se neměly prát v pračce

 • Tašky nesmí být přetíženy a musí být chráněny při kontaktu s ostrými předměty (spony, spony na opascích, kovové ozdoby na oblečení atd.)

Reklamované zboží nebo zboží k výměně musíte zaslat na následující adresu:

eWorld s.r.o Športová 29 , 07101 Michalovce SLOVAKIA

Jak to udělám?

Doporučený postup pro reklamaci, výměnu nebo vrácení zboží:

 • Při reklamaci, výměně nebo vrácení zboží přiložte ke zboží vyplněný reklamační formulář výše.

 • Stručně popište chybu ve formuláři. V případě nepoužitého zboží, které vrátíte do 14 (30) dnů ode dne převzetí zboží vyžadovaného zákonem, stačí uvést číslo faktury nebo katalogové číslo výrobku, za který chcete vyměnit originál produkt.

 • Zboží zasílejte společně s vyplněným reklamačním formulářem jako standardní, pojištěný balíček, nikoli na dobírku, na následující adresu:

eWorld s.r.o Športová 29 , 07101 Michalovce SLOVAKIA

 • Náklady na vrácení výrobku musíte nést vy. Pokud bude reklamace uznána, bude vám poštovné vráceno v plné výši.

 • O přijetí vráceného nebo reklamovaného zboží vás budeme informovat e-mailem.

 • O vyřízení stížnosti rozhoduje prodávající (naše společnost) na základě odborného úsudku (soudní znalec). Do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží vás upozorníme e-mailem, jak reklamaci vyřídit.

Zásady reklamace

(odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

1.1. Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Při validaci reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář. Kupující je povinen vrátit reklamované zboží s veškerým příslušenstvím, dokumentací, dodacím listem, záručním listem, dokladem o zaplacení, kopií faktury nebo kopií dokladu o koupi.

1.2. Záruční práva kupujícího u prodávajícího zanikají, pokud:

a) nevrací zboží s příslušenstvím, dokumentací, dodacím listem, záručním listem, dokladem o zaplacení, kopií faktury nebo dokladu o koupi,

b) neoznámí prodávajícímu zjevné vady při převzetí zboží,

c) po datu vypršení platnosti produktu,

d) v případě mechanického poškození výrobku, za které odpovídá kupující,

e) pokud je výrobek používán v podmínkách, kde není možné hovořit o přírodním prostředí kvůli vlhkosti nebo chemickým nebo mechanickým vlivům,

f) v případě nevhodného přístupu, používání nebo zanedbávání péče o zboží,

g) poškození zboží v případě nadměrného zatížení nebo nedodržení podmínek uvedených v dokumentaci a používání v rozporu s obecnými pravidly, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice,

h) v případě poškození zboží nevratnými nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškození zboží v případě náhodného zničení nebo náhodného poškození,

j) nesprávná manipulace, nedovolená manipulace, poškození při přepravě, voda, oheň, statická nebo atmosférická elektřina nebo jiné vnější faktory, které nelze ovlivnit.

1.3. Pokud kupující reklamaci potvrdí, je prodávající povinen informovat kupujícího o jeho právech v souladu s čl. 7.5, 7.6 VOP. a 7.7. v souladu s odstavci Na základě rozhodnutí kupujícího, které právo si přeje uplatnit, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace v souladu s bodem 1.10 VOP. nebo ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ověření reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud je pro posouzení technického stavu výrobku vyžadována složitá zkouška: nejpozději do 30 dnů od schválení reklamace. Jakmile bude určen způsob vyřízení reklamace, prodávající vyřídí reklamaci buď okamžitě, nebo v odůvodněných případech s určitým zpožděním; vyřízení stížnosti nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne ověření stížnosti. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo výměnu výrobku za jiný výrobek.

1.4. Pokud kupující reklamaci potvrdí do 12 měsíců od nákupu, má prodávající právo zamítnout reklamaci pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek není oprávněn požadovat po kupujícím náklady na odborný úsudek ani náhradu jiných výdajů souvisejících s odborným úsudkem. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného úsudku, na jehož základě reklamaci zamítne, a to nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího vydat doklad o vyřízení reklamace do 30 dnů od schválení reklamace.

1.5. Pokud kupující reklamaci potvrdí po 12 měsících od zakoupení zboží a prodávající ji zamítne, musí osoba vyřizující reklamaci v reklamačním protokolu uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud je zboží zasláno určené osobě k odbornému posouzení, náklady na odborný úsudek a všechny související náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného úsudku. Pokud může kupující odborným úsudkem prokázat odpovědnost prodávajícího za vady zboží, má právo na opětovné uplatnění reklamace; během odborného posouzení je záruční doba pozastavena. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady související s odborným úsudkem do 14 dnů od opětovného uznání reklamace. Znovu validovanou stížnost nelze odmítnout.

1.6. Při validaci reklamace je prodávající povinen vystavit kupujícímu certifikát. Pokud byla reklamace potvrzena prostřednictvím telekomunikačního prostředku, musí prodávající neprodleně zaslat potvrzení o schválení reklamace; pokud není možné zaslat certifikát ihned, bez prodlení a nejpozději spolu s dokladem vydaným o vyřízení reklamace. Formulář pro potvrzení reklamace nemusí být odeslán, pokud kupující může prokázat validaci reklamace jiným způsobem.

1.7. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, a to do 30 dnů od uznání reklamace.

1,8. Prodávající povede o reklamaci protokol, který bude obsahovat datum validace reklamace, způsob a datum vyřízení reklamace a pořadové číslo dokumentu zaznamenávajícího validaci reklamace.

1.9. Vyřízením reklamace nejsou dotčena práva kupujícího na náhradu škody podle T.t. 294/199 o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Podle nařízení (ES) č. 451/2004, několikrát pozměněného.

Odstoupení od kupní smlouvy

2.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech: vyčerpání zásob, nedostupnost zboží, v případech mimo kontrolu vnějších faktorů nebo v případech, kdy není schopen dodat zboží ve lhůtě stanovené VOP nebo doručeno kupujícímu za prodejní cenu. O uplatnění svého práva na odstoupení může prodávající kupujícího informovat dopisem nebo e -mailem. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že od kupujícího přijal zálohu podle bodu 2.4 VOP. část kupní ceny nebo kupující zaplatil kupní cenu předem. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy smlouva zaniká od začátku od začátku. Prodávající vrací kupujícímu přijatou zálohu nebo celou kupní cenu výrobku v souladu s bodem 2.4 VOP. do 14 dnů od uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy podle odst

2.2. Kupující je oprávněn podle Nařízení 102/2014 zákona o ochraně spotřebitele a některých následných dodatků (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při nákupu zboží“) v případě smlouvy na dálku o koupi zboží nebo služby nebo smlouvy uzavřené mimo sídlo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. před začátkem stanovené lhůty pro odstoupení.

2.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je

a) výrobek vyrobený podle osobních požadavků kupujícího; velikost nebo výrobek speciálně vyrobený pro zákazníka,

b) zboží zabalené v ochranném obalu, které nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, a jehož ochranný obal byl otevřen po přepravě,

c) výrobek, který je vzhledem ke svým vlastnostem po přepravě mísitelný s jiným zbožím bez rizika diskriminace.

2.4. Kupující může prodávajícímu oznámit uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy formou dopisu, pošty nebo jiného oznámení na trvanlivém nosiči nebo na vyplněném formuláři na následující adrese: eWorld sro, Športová 29, 071 01 Michalovce (dále jen „oznámení o smlouvě“) odstoupení “). Požadovaný formulář naleznete zde: Formulář pro stížnost ve formátu PDF

2.5. Doba trvání práva na odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o uplatnění práva na odstoupení nejpozději podle bodu 3.2 VOP. byl prodávajícímu odeslán poslední den lhůty uvedené v

2.6. Kupující musí prodávajícímu vrátit zboží v původním obalu nebo osobně do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy spolu s příslušenstvím a dokumentací výrobku, průvodním dopisem, záručním listem, potvrzením o platbě, kopií faktury nebo kopie dokladu o nákupu., nebo osobě zmocněné prodávajícím. Podle první věty se lhůta považuje za zachovanou, pokud byl produkt odeslán nejpozději poslední den lhůty.

2.7. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě zmocněné prodávajícím k převzetí zboží.

2.8. Prodávající bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu celou zdokumentovanou částku, kterou od něj obdržel na základě smlouvy o prodeji nebo na jejím základě, včetně nákladů na dopravu, poštovné a další náklady a poplatky. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu následné náklady, pokud kupující nevyužije nejlevnější formu dodání stanovenou prodávajícím. Následné náklady jsou rozdílem mezi náklady na přepravní službu zvolenou kupujícím a náklady na nejvýhodnější přepravní službu zvolenou prodávajícím.

2.9. Prodávající zaplatí dokumentovanou částku v souladu s 3.8. vrátí kupujícímu stejnou částku, jakou zaplatil kupující, pokud kupující v prohlášení o odstoupení neuvede jiný způsob vrácení peněz, bez fakturace dodatečných nákladů.

2.10. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu dokumentovanou částku v souladu s 3.8. před převzetím zboží nebo než kupující prodávajícímu prokáže vrácení zboží, pokud prodávající nenabídne převzetí zboží kupujícím osobně nebo jím pověřenou osobou.

2.11. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží odpovídá kupující za zhoršení kvality výrobku, které bylo způsobeno neodborným ošetřením, vyzkoušením vlastností a funkčnosti výrobku. To zahrnuje použití, poškození, zničení a ztrátu produktu.

2.12. Pokud kupující nedodrží VOP 3.2. a 3.4. jedna z povinností shrnutých v odstavcích 3.8. a zároveň má právo požadovat po kupujícím náhradu nákladů na vrácení výrobku.

Domovská stránka