Dodávka zboží

Odeslání zboží spediční společností GLS:

u produktů, které nejsou aktuálně skladem, obvykle najdete kontaktní údaje vpravo nahoře. Všechny produkty skladem budou doručeny do 3 pracovních dnů.
Informace o odeslání produktu obdržíte následujícími způsoby:

  • v den odeslání od nás obdržíte e -mail,
  • v den doručení vám přijde SMS s uvedením čísla vašeho balíčku, kontaktních údajů na kurýra a předpokládané doby doručení, případně výše dobírky (pokud jste ovšem nezvolili jiný způsob platby nebo je odměna nebo dárek).

Před odesláním balíčku máte možnost:

  • změnit datum dodání, pokud datum předpovědi neodpovídá,
  • svůj balíček můžete sledovat na internetu, kde můžete také zadat jakoukoli změnu adresy, ty však lze provést pouze do té doby, než nás balíček opustí, a poté uděláme vše, co bude v našich silách;)

U objednávek nad 2000 CZK neúčtujeme náklady na doručení
Balíček můžete sledovat: na GLS zde.

Souhrn:

POZORNOST!
Za bankovní převody neúčtujeme žádný poplatek.

Doprava

pod 2000 CZK

nad 2000 CZK

Kurýr

130 CZK

0 CZK

Přepravní podmínky
1. Zboží se prodává na základě vydaných vzorků, katalogů, typových dopisů v internetovém obchodě prodávajícího.
2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a objednávku dodat do 30 dnů od zadání objednávky.
3. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce zaslané prodávajícímu. Pokud dojde k prodlení dodávky zboží vinou prodávajícího, může být dodací lhůta prodávajícím jednostranně prodloužena, a to i opakovaně, o čemž vydá kupujícímu potvrzení. Pokud kupující neobdrží zboží 7 dní po termínu uvedeném v kupní smlouvě, může prodávající kupujícímu vyfakturovat skladovací poplatek, který činí 3 100 HUF za každý den uskladnění. Po 14 dnech, poté, co mohl kupující obdržet zboží, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí straně. Po prodeji třetí osobě je záloha zaplacená kupujícím účtována v plné výši jako smluvní pokuta, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu.
4. Prodávající má právo požadovat, aby kupující převzal dodávku produktu před termínem uvedeným ve smlouvě.
5. Místem dodání produktu je místo uvedené v objednávce schválené prodávajícím, pokud se smluvní strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.
6. Pokud prodávající dodá zboží na místo určené v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo jím pověřenou osobou a podepsat protokol o dodání a převzetí zboží. Autorizovaná třetí strana uvedená ve smlouvě je povinna předat prodávajícímu originál smlouvy nebo její kopii, dokument potvrzující platbu a písemné povolení. Pokud se dodávka zboží musí opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího, uhradí náklady kupující, zejména opakované doručení na místo uvedené ve smlouvě a náklady na skladování podle bodu 2 tento článek. Zboží se považuje za dodané, jakmile bylo doručeno na adresu uvedenou ve schválené objednávce a fyzicky přijato od okamžiku, kdy kupující nebo jeho oprávněná osoba přijala nebo odmítla převzít zboží, jak je uvedeno dodavatelem v protokol o předání a předání.
7. Kupující je povinen balík, tj. Zboží a jeho obal prohlédnout bezprostředně po převzetí. V případě, že kupující zjistí, že je zboží nebo jeho obal poškozený, musí tuto skutečnost sdělit dodavateli a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. Pokud se při prohlídce prokáže, že je zboží poškozeno, je kupující povinen vystavit protokol o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož skutečnost potvrzuje dodavatel. Na základě takto vystaveného protokolu může prodávající začít s odstraňováním vady nebo slevou na zboží, nebo pokud vadu nelze napravit, dát kupujícímu nový výrobek.
8. Není -li zboží dodáno ve lhůtě popsané v bodě 2 obchodních podmínek, má kupující právo od smlouvy odstoupit a prodávající musí vrátit kupní cenu nebo již zaplacenou část nejpozději do 15. dnů po výběru, převodem na účet poskytnutý uživatelem

Domovská stránka